Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

Wyniki przetargów


2021-11-15 12:20

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu d...

2021-10-19 13:47

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 144/5 o pow. 0,0252 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2020-11-13 11:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-06-19 13:57

ZP.271.1.2020 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-12-02 14:36

ZP.271.B.8.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-14 12:56

ZP.271.B.7.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-06 12:47

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

zawiadomienie wyborze

2019-07-18 15:20

ZP.271.5.2019 Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2019-07-17 15:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny – Zielona Huta ETAP II - ZP.271.1.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-26 12:56

ZP.271.3.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-06-12 10:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Informacja o wyborze oferty

2019-03-04 10:19

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-11-30 12:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-12 11:09

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2018-05-29 10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty&nbs...

2017-11-13 11:49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-11-06 12:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-10-26 08:27

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dost...

2017-09-29 11:57

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.6.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271....

2017-09-05 10:23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5.2017

Zaiadonienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5...

2017-07-31 11:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2016-10-27 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSP05.26.2.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2016-06-17 14:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2015-11-20 14:49

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

2015-11-12 14:28

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

2015-11-06 11:25

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

2015-10-01 12:33

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2015-08-06 14:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach" ZP.271.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015-07-20 12:56

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na real...

2015-06-11 12:37

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017" ZP.271.2.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-06-11 12:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady" ZP.271.1.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-05-14 10:20

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu w...

2015-01-14 08:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Remont małej infrastruktury turystycznej oraz budowa miejsca wypoczynku nad jeziorem Bublik w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-11-21 11:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach ZSP.271.02.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-10-14 07:57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na realizację zadania pn.: "Remont gminnego boiska spotowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-10-02 07:49

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-09-22 13:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-08-22 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-08-14 12:24

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu &quo...

2014-06-30 14:10

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Zawiadomienie o wyborze oferty (665.4 KB)

2014-06-27 15:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn Budowa oświetleniatrasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2014-05-30 14:36

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-05-29 14:37

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-02-25 13:45

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Oświadczenie do przetargu na sprzedaż działki nr 1...

2014-02-25 13:43

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Oświadczenie w sprawie przetargu na sprzedaż dział...

2014-02-25 13:42

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/4 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2013-12-16 11:38

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Konarzyny w okresie Zima 2014 roku”

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadani...

2013-12-11 14:53

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty (276.3 KB)

2013-12-09 15:28

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zielonej Chocinie

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2013-11-15 10:36

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta

Informacja o unieważnieniu postępowania na realiza...

2013-10-24 15:28

Zawiadomienie o wyborze oferty "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.180.000,00zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (52.8 KB)

2013-10-08 13:46

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: " Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta"

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.5...

2013-09-20 15:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty (55.9 KB)

2013-09-10 15:06

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turyst

zawiadomienie o wyborze oferty (128.9 KB)

2013-09-10 15:03

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce”

zawiadomienie o wyborze oferty (128 KB)

2013-09-05 15:11

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn " Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce"

Zawiadomienie o wyborze oferty (86.8 KB)

2013-09-04 15:27

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn." Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Mars

Zawiadomienie o wyborze oferty (118.1 KB)

2013-07-18 08:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

Zawiadomienie o wyborze oferty (73.2 KB).

2013-07-05 12:07

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.737.770,00 zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (58.6 KB)

2013-06-27 10:49

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont drogi gminnej Konarzyny-Zielona Huta"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  (24...

2013-06-07 14:14

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej od m. Mielno gm. Lipnica do m. Parszczenica, gm. Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty (161.9 KB)

2013-06-07 11:22

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację usługi pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny."

"Odbieranie odpadów komunalnych od wła...

2013-03-05 13:27

Zawiadomienie o wyborze oferty ma realizację zadania pn.: "Remont zejścia do Jeziora Bublik w miejscowości Konarzyny"

zawiadomienie  (118.5 KB)

2013-02-18 14:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek"

zawiadomienie (94.8 KB)

2013-02-07 10:29

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przepompownią wody II stopnia w miejscowościach: Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i prze

Zawiadomienie o wyborze (223.3 KB)

2012-12-31 11:43

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie (355.6 KB)

2012-12-19 07:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku."

Zawiadomienie  (51.1 KB)

2012-12-14 11:01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYNIKI AKTUAL prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach" - aktualny

Zawiadomienie (184.4 KB)

2012-11-19 15:00

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/8 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:57

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/7 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:55

Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż działki nr 551/6 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-10-01 15:18

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenia na przystanku w Konarzynach

Informacja o wyniku przetargu (111 KB)

2012-09-18 13:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista, obręb Kiełpin"

ogłoszenie  (89.6 KB)

2012-09-05 13:31

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-08-07 12:46

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny

Ogłoszenie  (74.6 KB)

2012-08-06 15:05

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsciowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny."

Zawiadomienie  (95.1 KB)

2012-07-24 12:40

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 1/76 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na działkę  1/7...

2012-07-24 12:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 1/75 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-07-20 15:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkoolnym 2012/2013"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania...

2012-07-06 11:00

Informacja o wyniku przetagu nieogranicznowego pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszru

"Budowa tras rowerowych i infrastruktury tury...

2012-06-26 13:56

Informcja o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu :

Zawiadomienie o wyborze oferty (81.2 KB)

2012-06-25 09:49

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępownia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kotłownia na paliwo stałe dla Zespolu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Informacja o wyborze oferty (82.9 KB)

2012-05-16 13:55

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn.: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty  na wykonanie...

2012-04-24 15:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu pn.:"Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie  (56 KB)

2012-02-15 13:50

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 477/8 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-02-08 10:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pe...

2011-12-22 13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chojnickiego”

Informacja

2011-12-15 15:45

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 136 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:42

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 66 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przeatrgu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:39

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 62 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:33

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 238

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 238 o....

2011-11-22 11:43

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu (111.4 KB)

2011-09-30 12:52

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2011-08-25 07:53

Wynik przetargu na "Modernizację dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

W dniu 24.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-24 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012"

W dniu 23.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-12 14:53

Informacje o unieważnieniu przetargu niograniczonego pn.:" Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

Informacj o unieważnieniu przetargu niograniczoneg...

2011-08-08 09:36

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

Ogłoszenie  (24 KB)

2011-08-08 09:29

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Ma

Ogłoszenia  (40.6 KB)

2011-07-13 07:47

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żychce.

zawiadomienie o wyborze oferty (107.9 KB)

2010-10-28 07:50

Informacja o wyniku przetargu na "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł"

Informacja o wyborze oferty: Informacja o wybor...

2010-09-28 15:11

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 173/2

wynik- działka 173/2 (26.4 KB)

2010-09-28 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 1/50 i 1/51

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek...

2010-09-27 14:43

Informacja o wyniku przetargu na udzielenie kredytu bankowego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn....

2010-03-09 12:05

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny."

zawiadaomienie o wyborze (89 KB)

2010-01-12 10:49

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2009-11-27 14:08

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, Gmina Konarzyny."

Ogłoszenie   (45 KB)

2009-10-30 13:46

Informacja o wyniku przertargu nieograniczonego n zadanie pn.: " Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

ogłoszenie (1 MB)

2009-10-19 12:19

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

 ogłoszenie (83 KB)

2009-09-24 13:59

Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty na zadanie pn. :" Rozwój infrastruktury społeczno kulturalej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudowę parkingu w Konarzynach."

ogłoszenie (329.1 KB)

2009-09-09 08:48

Ogłoszenie o wyniku przetragu nieograniczonego na " Bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny".

Ogłoszenie  (29.1 KB)  

2009-09-08 12:53

Informacja o wyniku przetagu nieograniczonego na: "Modernizację drog transportu rolnego drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. Dz. nr: 107/3, 173, 200/16"

 ogłoszenie  (28.4 KB)

2009-05-25 10:52

Informacja o wyniku przetargu

informacja o wyniku przetargu z dnia 14 maja 2009...

2008-11-13 08:34

Informacja o wyniku przetargu

 Informacja o wyniku przetargu na najem pomie...

2008-08-22 14:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2008-08-21 08:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2007-09-25 14:47

Wynik przetargu z dnia 25 września 2007 r. na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho...