Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

Ogłoszenia o przetargach


2021-11-02 12:11

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadan...

2021-10-29 09:16

ZP.271.B.5.2021. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2022 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2021-10-07 13:17

ZP.271.3.2021 „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-10-06 14:04

ZP.271.2.2021 "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej wraz z instalacją fotowoltaiczną i infrastrukturą techniczną w miejscowości Żychce i Żychckie Osady"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-07-06 11:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na...

2021-06-08 08:29

ZP.271.B.3.2021.R Czysta energia w gminie Konarzyny

Zaproszenie do zlożenia oferty Formularz oferto...

2021-05-12 09:05

ZP.271.1.2021 "Remont drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2020-11-26 10:47

ZP.271.B.10.2020. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2021 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2020-11-12 15:10

ZP.271.5.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-11-04 16:11

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2020-10-29 15:07

ZP.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żychckie Osady”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-10-27 14:10

ZP.271.3.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-07-14 11:14

ZP.271.B.6.2020.R Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Konarzyny - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Wzór ofer...

2020-04-17 14:31

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R n...

2019-10-24 13:24

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2019-09-30 12:51

ZP.271.B.6.2019.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w latach 2019/2020

Zaproszenie do złożenia oferty ZP.271.B.6.2019.R...

2019-08-02 12:47

ZP.271.B.4.2019 Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budzetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Ogłoszenie / zaproszenie do złożenia oferty Dru...

2019-07-26 08:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-07-24 12:11

ZP.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-06-27 12:55

ZP.271.5.2019 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-05-17 14:32

ZP.271.3.2019 Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-01-18 14:05

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II

Ogłoszenie o zamówieniuhttp://www.bip.konar...

2019-01-14 12:48

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-01-04 10:57

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

2018-11-15 13:19

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2018-10-22 13:15

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie o zmówieniu Załącznik nr 1...

2018-09-25 10:23

FTP.042.5.2018 Rozeznanie rynku "Konarzyny w obiektywie"

aktualizacja 11.10.2018 Zawiadomienie o wyborze...

2018-07-13 09:41

Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-07-09 13:58

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

aktualizacja 24.07.2018 r. Informacja z otwarci...

2018-07-02 09:43

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach"

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Str...

2018-06-27 12:40

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-06-21 13:10

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

06.07.2018 Informacja z otwarcia ofert Ogłosze...

2018-06-11 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-05-24 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Zmiana SIWZ Załącznik Nr 9 oświadczenie dotyczą...

2018-05-17 12:40

Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-02-20 10:19

Zaproszenie do złożenia oferty "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan...

2018-01-10 09:05

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok 

2017-10-26 08:38

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-10-16 14:30

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem...

2017-10-16 12:01

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach”

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-09-14 12:39

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-08-11 15:17

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf...

2017-06-30 13:42

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-06-30 11:26

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr K. Kociatkiewicza na odcinku 50 m od drogi powiatowej nr 2512G

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr...

2017-06-14 14:15

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó...

2017-06-01 13:48

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w 2017 r.

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawieraj...

2017-05-25 13:05

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej...

2017-05-05 14:12

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki do SIWZ.doc Załącznik nr 8.pdf Za...

2017-01-05 09:57

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

2016-10-12 14:51

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro

zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udziel...

2016-10-12 14:36

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznychw Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa p...

2016-07-26 13:25

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publi...

2016-07-04 10:13

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016 o za...

2015-06-25 09:23

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod wodami powierzchniowymi będącymi własności Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o przetargu   Wójt Gm...

2015-04-23 12:05

Przetarg na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Dokument

2014-11-12 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu: " Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z zalącznikami...

2014-06-24 12:40

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samo...

2013-01-07 09:36

Zapytanie ofertowe o cenę usług

Zapytanie ofertowe

2012-12-17 11:32

Ponowny przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-11-30 14:37

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku

"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i...

2012-11-21 12:10

Przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-08-23 10:19

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista obręb Kiełpin."

"Modernizacja drogi transportu rolnego w m. R...

2012-07-02 14:03

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013"

Ogłoszenie (132.4 KB) Specyfikacja Istotny...

2011-09-30 15:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Dokument

2011-08-02 14:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:54

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowo - usługowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:30

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-06-16 12:27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Żychcach

PRZETARG NIEOGRANICZONY "BUDOWA ŚWIETLICY...

2011-04-01 15:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Poniżej do pobrania wykaz nieruchomości przez...

2011-04-01 13:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:20

Ogłoszenie o sprzedaży działek w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zasobu n...

2011-04-01 13:08

Ogłoszenie ws. sprzedaży bezprzetargowej, obręb Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zas...

2010-11-16 15:13

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza II przetarg us...

2010-10-19 09:34

Przetarg nieograniczony pn. : " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł. "

" Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długote...

2010-09-17 15:15

Przetarg nieograniczony pn.: " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł "

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2010-08-20 14:24

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

Ogłoszenie

2010-08-11 10:07

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2010-08-11 09:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 173/2

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2010-08-09 15:20

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 173/2

Dokument

2010-08-06 14:13

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ograniczonego na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 173/2 położonej w miejscowości Konarzyny

Dokument

2010-08-06 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej działek.

Dokument

2010-08-06 14:03

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej.

Dokument

2010-08-06 08:00

Prezetarg nieograniczony pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do guntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

 Ogłoszenie  Specyfikacja Istotnych W...

2010-07-05 15:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego

Dokument

2010-07-05 14:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:51

Wykaz nieruuchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obgraniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Dokument

2010-04-16 12:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do psrezdaży w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchomości pr...

2010-03-24 11:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sparzdaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2010-01-28 13:55

Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. : " OChrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady."

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2009-12-03 14:22

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia w m. Zielona Huta

Dokument

2009-11-18 11:08

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady , Gmina Konarzyny."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-10-10 09:49

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa wielkofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa...

2009-09-14 11:35

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetrag ustny nieograniczony na najem pomieszczenia znajdującego się w budynku świetlicy w Zielonej Hucie.

Ogłoszenie

2009-08-31 09:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem - budynek Osrodka Zdrowia w Konarzynach

Wykaz Nieruchomości

2009-08-28 15:12

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudową parkingu w Konarzynach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-08-26 09:09

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    ...

2009-08-19 12:20

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego: - drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. dz. : 107/3, 173, 200/16

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-340-01/2009...

2009-08-17 07:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości

2009-05-05 19:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem.

Dokument

2009-04-10 12:44

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny oglasza prztarg ustny...

2009-03-10 13:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-10-28 13:07

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetarg...

2008-10-07 10:03

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2008-09-22 13:26

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Dokument

2008-09-09 11:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-20 08:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-14 12:50

Przetarg nieograniczony na przewóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Przetarg nieograniczony na przewóz uczni&oa...

2008-08-12 13:19

Unieważnienie przetargu na dowóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamó...

2008-07-29 14:22

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. N...

2008-07-28 09:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2008-07-21 14:58

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2007-10-10 14:35

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-08-21 14:59

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Dokument

2007-08-17 10:51

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2007-08-17 10:40

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-06-08 11:57

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

URZĄD GMINY W KONARZYNACH ul. Szkolna 7 tel. (0...

2007-03-22 08:11

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2007-03-05 14:23

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni w miejscowości Konarzyny

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2007-01-19 10:47

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2007-01-05 13:33

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2006-10-02 00:00

Przetarg na dzierżawę piwnicy

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dokument

2006-07-13 00:00

Przetarg niegraniczony na modernizację drogi gruntowej Konarzyny- Zielona Huta

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2006-07-06 00:00

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni

GMINA KONARZYNY  ul. Szkolna 7 89- 607...

2006-06-27 00:00

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia

Dokument

2006-06-27 00:00

Przetarg na remont szkoły

Przetarg na remont starej części szkoły w Konarzyn...

2006-02-22 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o równowartości kwoty poniżej 60.000 Euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonani...

2006-02-03 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Dokument Przetarg został unieważniony dnia 07....

2005-12-13 00:00

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dokument

2005-10-12 00:00

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia

Dokument

2005-09-05 00:00

Przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Konarzynach

Dokument

2005-08-25 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci

Dokument

2005-07-06 00:00

Przetarg na najem pomieszczenia

Dokument

2005-06-10 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem

2005-03-03 12:34

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny  Pr...