Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

2022-01-12 13:47

ZP.271.1.2022 „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2022-01-11 12:52

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na ro...

2021-11-15 12:20

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu d...

2021-11-10 14:26

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Informacja z otwarcia ofert w pliku zamieszczonym...

2021-11-02 12:11

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadan...

2021-10-29 09:16

ZP.271.B.5.2021. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2022 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2021-10-19 13:47

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 144/5 o pow. 0,0252 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2021-10-07 13:17

ZP.271.3.2021 „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-10-06 14:04

ZP.271.2.2021 "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej wraz z instalacją fotowoltaiczną i infrastrukturą techniczną w miejscowości Żychce i Żychckie Osady"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-09-15 15:05

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-23 12:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-23 12:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-06 11:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na...

2021-06-08 08:29

ZP.271.B.3.2021.R Czysta energia w gminie Konarzyny

Zaproszenie do zlożenia oferty Formularz oferto...

2021-05-12 15:14

Oświadczenie o zakończeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin wynikiem negatywnym

oświadczenie

2021-05-12 09:05

ZP.271.1.2021 "Remont drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-04-09 11:29

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Binduga stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-04-01 13:03

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na ro...

2021-02-05 15:05

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-12-10 12:19

Oświadczenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin wynikiem negatywnym

oświadczenie

2020-12-10 12:12

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 132 o pow. 0,28 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działki...

2020-11-26 10:47

ZP.271.B.10.2020. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2021 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2020-11-13 11:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-11-12 15:10

ZP.271.5.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-11-09 14:30

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-11-06 14:31

I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-11-04 16:11

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2020-10-29 15:07

ZP.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żychckie Osady”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-10-27 14:10

ZP.271.3.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-09-28 14:59

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-25 15:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-25 15:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-04 14:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-07-14 11:14

ZP.271.B.6.2020.R Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Konarzyny - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Wzór ofer...

2020-06-19 13:57

ZP.271.1.2020 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-04-17 14:31

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R n...

2020-01-08 14:27

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

2019-12-02 14:36

ZP.271.B.8.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-14 12:56

ZP.271.B.7.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-06 12:47

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

zawiadomienie wyborze

2019-10-24 13:24

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2019-10-01 10:21

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 465/1 obręb Kiełpin - 05.11.2019 r.

ogłoszenie o przetargu lista osób zakwal...

2019-09-30 12:51

ZP.271.B.6.2019.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w latach 2019/2020

Zaproszenie do złożenia oferty ZP.271.B.6.2019.R...

2019-09-13 10:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-08-02 12:47

ZP.271.B.4.2019 Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budzetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Ogłoszenie / zaproszenie do złożenia oferty Dru...

2019-07-26 08:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-07-24 12:11

ZP.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-07-18 15:20

ZP.271.5.2019 Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2019-07-17 15:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny – Zielona Huta ETAP II - ZP.271.1.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-16 14:48

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2019 przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert

2019-07-11 14:50

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/72 ob. Konarzyny - 12.08.2019

ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku prze...

2019-06-27 12:55

ZP.271.5.2019 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-06-26 12:56

ZP.271.3.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-06-12 10:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Informacja o wyborze oferty

2019-05-27 13:20

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny" ZP.271.3.2019

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "...

2019-05-24 09:32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-05-17 14:32

ZP.271.3.2019 Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-04-05 11:35

Wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody naprzedłużenie terminu związania ofertą do przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II" nr ZP.271.1.2019

Wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przed...

2019-03-19 10:17

FTP.042.5.1.2018/2019 Rozeznanie rynku: Przygotowanie i druk albumu "Konarzyny w obiektywie"

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarc...

2019-03-11 14:23

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II"

Informacja z otwarcia ofert  

2019-03-06 14:33

ZP.271.B.2.2019.R Uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Ogłoszenie / zaproszenia do zlożenia oferty Zgł...

2019-03-06 14:23

ZP.271.B.3.2019.R Budowa pomostu nad jeziorem Bublik

Ogłoszenie / Zaproszenie do skladania ofert Zgł...

2019-03-04 10:19

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2019-03-01 09:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-01-18 14:05

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II

Ogłoszenie o zamówieniuhttp://www.bip.konar...

2019-01-14 12:48

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-01-04 10:57

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

2018-11-30 12:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-11-15 13:19

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2018-11-06 13:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-10-22 13:15

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie o zmówieniu Załącznik nr 1...

2018-09-25 10:23

FTP.042.5.2018 Rozeznanie rynku "Konarzyny w obiektywie"

aktualizacja 11.10.2018 Zawiadomienie o wyborze...

2018-08-07 10:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-08-01 13:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofery i unieważnienie postęp...

2018-07-26 21:51

ZP.271.B.3.2018.R Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac: Roboty budowlano montażowe w Kornem w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja 14.08.2018 r. Ogłoszenie dot. wybo...

2018-07-26 21:29

Rozeznanie rynku: Roboty budowlano montażowe w Konarzynkach w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja z 14.08.2018 r. Ogłoszenie z otwar...

2018-07-13 09:41

Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-07-12 11:09

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2018-07-09 13:58

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

aktualizacja 24.07.2018 r. Informacja z otwarci...

2018-07-09 11:26

Unieważnienie postępowania na zadania pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-07-02 09:43

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach"

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Str...

2018-06-27 12:40

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-06-26 11:53

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-06-21 13:10

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

06.07.2018 Informacja z otwarcia ofert Ogłosze...

2018-06-20 09:48

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2018-06-11 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-06-08 15:08

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-05-29 10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty&nbs...

2018-05-25 13:00

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r."

Informacja z otwarcia ofert

2018-05-24 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Zmiana SIWZ Załącznik Nr 9 oświadczenie dotyczą...

2018-05-17 12:40

Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-05-04 12:11

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

2018-05-04 11:46

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

2018-02-20 10:19

Zaproszenie do złożenia oferty "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan...

2018-01-10 09:05

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok 

2017-11-13 11:49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-11-06 12:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-10-31 13:47

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert

2017-10-26 08:38

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-10-26 08:27

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dost...

2017-10-16 14:30

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem...

2017-10-16 12:01

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach”

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-09-29 11:57

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.6.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271....

2017-09-14 12:39

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-09-05 10:23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5.2017

Zaiadonienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5...

2017-08-28 14:02

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejcowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budow...

2017-08-11 15:17

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf...

2017-07-31 11:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2017-07-17 14:12

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieogranic...

2017-06-30 13:42

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-06-30 11:26

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr K. Kociatkiewicza na odcinku 50 m od drogi powiatowej nr 2512G

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr...

2017-06-29 14:02

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2017-06-14 14:15

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó...

2017-06-14 08:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie pos...

2017-06-01 13:48

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w 2017 r.

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawieraj...

2017-05-25 13:05

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej...

2017-05-08 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-05-08 15:00

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-05-05 14:12

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki do SIWZ.doc Załącznik nr 8.pdf Za...

2017-03-29 14:48

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2017-03-29 11:02

Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

2017-03-07 15:06

Oświadczenie do II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 149/12 obręb geod. Zielona Huta

Oświadczenie do II przetargu ustnego nieograniczon...

2017-03-07 15:04

Oświadczenie do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 66 obręb Zielona Huta

Oświadczenie do I przetargu ustnego na sprzedaż dz...

2017-02-14 14:47

Informacja o wyniku przetargu na najem

Informacja o wynikach przetargu

2017-01-31 13:26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 149/12 położonej w obrębie Zielona Huta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2017-01-27 10:39

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sp...

2017-01-11 10:21

Ogłoszenie o przetaru na najem

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2017-01-05 09:57

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

2016-12-16 11:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem w Kona...

2016-12-05 15:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sp...

2016-12-05 13:09

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2016-10-27 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSP05.26.2.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2016-10-14 14:29

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działki w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2016-10-14 14:25

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działek w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do s...

2016-10-14 14:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem ...

2016-10-12 14:51

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro

zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udziel...

2016-10-12 14:36

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznychw Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa p...

2016-07-26 13:25

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publi...

2016-07-04 10:13

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016 o za...

2016-06-17 14:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2016-02-04 09:06

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-12-21 15:12

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczen...

2015-12-21 15:10

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczen...

2015-12-18 14:24

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu działki do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy  z dnia 14 grud...

2015-12-18 14:21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2015-12-10 14:11

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż d...

2015-11-20 14:49

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

2015-11-13 13:23

Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2015-11-12 14:28

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

2015-11-12 10:35

Ogloszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2015-11-06 11:25

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

2015-10-30 13:48

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2015-10-30 13:43

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2015-10-16 08:39

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego...

2015-10-16 08:22

Wykaz nieruchomości do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okr...

2015-10-01 12:33

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2015-09-28 15:11

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2015-09-28 15:08

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-09-04 14:05

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 4 wrzesnia 2015 r. o pierszeństwie w nabyciu działki nr 1/80 w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Ogłoszenie z 4 września 2015 r.

2015-09-04 09:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2015-09-04 09:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2015-08-06 14:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach" ZP.271.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015-07-20 12:56

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na real...

2015-07-09 12:24

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę jezior

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działek...

2015-06-25 09:23

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod wodami powierzchniowymi będącymi własności Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o przetargu   Wójt Gm...

2015-06-11 12:37

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017" ZP.271.2.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-06-11 12:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady" ZP.271.1.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-05-14 10:20

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu w...

2015-04-23 12:05

Przetarg na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Dokument

2015-04-03 08:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

wykaz (28.3 KB)

2015-01-14 08:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Remont małej infrastruktury turystycznej oraz budowa miejsca wypoczynku nad jeziorem Bublik w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-11-21 11:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach ZSP.271.02.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-11-12 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu: " Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z zalącznikami...

2014-10-14 07:57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na realizację zadania pn.: "Remont gminnego boiska spotowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-10-02 07:49

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-09-22 13:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-08-22 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-08-14 12:24

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu &quo...

2014-06-30 14:10

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Zawiadomienie o wyborze oferty (665.4 KB)

2014-06-27 15:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn Budowa oświetleniatrasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2014-06-27 15:04

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2014-06-24 12:40

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samo...

2014-06-09 14:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 149/10 o. Zielona Huta

Informacja o wy niku przetargu na sprzedaż działki...

2014-06-02 09:58

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę (7...

2014-05-30 14:36

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-05-29 14:37

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-05-27 12:14

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2014-05-05 15:26

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym n...

2014-04-29 08:24

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na dz...

2014-03-28 08:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2014-02-25 13:45

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Oświadczenie do przetargu na sprzedaż działki nr 1...

2014-02-25 13:43

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Oświadczenie w sprawie przetargu na sprzedaż dział...

2014-02-25 13:42

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/4 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2014-02-19 14:57

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ograniczonego

wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2014-01-21 15:33

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż dzialek o numerach 144/4 i 144/5 w Bindudze

ogłoszenie o sprzedaży  w drodze przetargu og...

2014-01-21 13:53

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2013-12-16 11:38

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Konarzyny w okresie Zima 2014 roku”

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadani...

2013-12-11 14:53

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty (276.3 KB)

2013-12-09 15:28

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zielonej Chocinie

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2013-12-06 08:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:17

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2013-12-05 12:12

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2013-11-15 10:36

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta

Informacja o unieważnieniu postępowania na realiza...

2013-11-05 14:28

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 409/1 o. Zielona Chocina

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2013-10-24 15:28

Zawiadomienie o wyborze oferty "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.180.000,00zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (52.8 KB)

2013-10-11 08:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży&nb...

2013-10-11 08:49

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie (98.9 KB)

2013-10-08 13:46

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: " Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta"

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.5...

2013-09-20 15:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty (55.9 KB)

2013-09-10 15:06

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turyst

zawiadomienie o wyborze oferty (128.9 KB)

2013-09-10 15:03

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce”

zawiadomienie o wyborze oferty (128 KB)

2013-09-05 15:11

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn " Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce"

Zawiadomienie o wyborze oferty (86.8 KB)

2013-09-04 15:27

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn." Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Mars

Zawiadomienie o wyborze oferty (118.1 KB)

2013-07-18 08:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

Zawiadomienie o wyborze oferty (73.2 KB).

2013-07-05 12:07

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.737.770,00 zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (58.6 KB)

2013-06-27 10:49

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont drogi gminnej Konarzyny-Zielona Huta"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  (24...

2013-06-07 14:14

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej od m. Mielno gm. Lipnica do m. Parszczenica, gm. Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty (161.9 KB)

2013-06-07 11:22

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację usługi pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny."

"Odbieranie odpadów komunalnych od wła...

2013-03-05 13:27

Zawiadomienie o wyborze oferty ma realizację zadania pn.: "Remont zejścia do Jeziora Bublik w miejscowości Konarzyny"

zawiadomienie  (118.5 KB)

2013-02-18 14:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek"

zawiadomienie (94.8 KB)

2013-02-07 10:29

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przepompownią wody II stopnia w miejscowościach: Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i prze

Zawiadomienie o wyborze (223.3 KB)

2013-01-07 09:36

Zapytanie ofertowe o cenę usług

Zapytanie ofertowe

2013-01-03 14:26

Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu

Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu przy...

2012-12-31 11:43

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie (355.6 KB)

2012-12-24 12:10

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu na najem garaży i pomieszczenia gospodarczego

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ...

2012-12-19 07:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku."

Zawiadomienie  (51.1 KB)

2012-12-17 11:32

Ponowny przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-12-14 11:01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYNIKI AKTUAL prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach" - aktualny

Zawiadomienie (184.4 KB)

2012-11-30 14:37

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku

"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i...

2012-11-27 15:02

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem garaży i pomieszczenia gospodarczego dla osób związanych z pełnieniem usług medycznych w ośrodku zdrowia w Konarzyanch

ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na cz...

2012-11-21 12:10

Przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-11-19 15:00

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/8 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:57

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/7 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:55

Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż działki nr 551/6 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-10-31 15:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2012-10-31 15:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2012-10-11 15:29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2012-10-01 15:18

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenia na przystanku w Konarzynach

Informacja o wyniku przetargu (111 KB)

2012-09-18 13:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista, obręb Kiełpin"

ogłoszenie  (89.6 KB)

2012-09-14 15:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-09-05 13:31

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-08-31 12:19

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2012-08-31 12:15

Ogłoszeniu II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na s...

2012-08-23 10:19

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista obręb Kiełpin."

"Modernizacja drogi transportu rolnego w m. R...

2012-08-09 15:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2012-08-07 12:46

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny

Ogłoszenie  (74.6 KB)

2012-08-06 15:05

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsciowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny."

Zawiadomienie  (95.1 KB)

2012-07-27 13:16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na...

2012-07-24 12:40

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 1/76 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na działkę  1/7...

2012-07-24 12:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 1/75 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-07-20 15:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkoolnym 2012/2013"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania...

2012-07-20 09:25

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustne...

2012-07-09 07:43

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargowej działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargow...

2012-07-06 11:00

Informacja o wyniku przetagu nieogranicznowego pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszru

"Budowa tras rowerowych i infrastruktury tury...

2012-07-05 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-07-02 14:03

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013"

Ogłoszenie (132.4 KB) Specyfikacja Istotny...

2012-06-26 13:56

Informcja o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu :

Zawiadomienie o wyborze oferty (81.2 KB)

2012-06-25 09:49

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępownia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kotłownia na paliwo stałe dla Zespolu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Informacja o wyborze oferty (82.9 KB)

2012-06-20 14:01

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2012-05-22 14:54

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży  (49....

2012-05-16 13:55

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn.: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty  na wykonanie...

2012-04-24 15:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu pn.:"Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie  (56 KB)

2012-02-29 08:49

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części...

2012-02-15 13:50

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 477/8 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-02-10 14:34

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustenego ograniczonego na sprzedaż działki nr 477/8

wykaz osób (11.5 KB) 

2012-02-08 10:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pe...

2012-01-24 15:17

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnicy

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnicy w &...

2012-01-24 15:14

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnic

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnic w &q...

2012-01-24 10:02

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o II przet...

2012-01-11 09:50

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2012-01-02 11:26

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenia

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2011-12-22 13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chojnickiego”

Informacja

2011-12-15 15:45

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 136 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:42

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 66 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przeatrgu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:39

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 62 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:33

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 238

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 238 o....

2011-12-15 15:20

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem piwnic

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-12-09 13:37

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2011-12-06 12:08

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 149/14 o pow. 0,5824 ha

Informacja o wyniku przetargu (189.3 KB)

2011-11-29 08:36

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieokreślony

Ogłoszenie  o przetargu ustnym nieograniczony...

2011-11-22 11:43

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu (111.4 KB)

2011-11-09 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2011-11-07 10:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2011-10-31 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-10-28 15:06

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-10-28 15:02

Zawiadomienie Wójta Gminy Konarzyny

Zawiadomienie Wójta Gminy Konarzyny o odwoł...

2011-10-17 15:10

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...

2011-10-17 13:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...

2011-09-30 15:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2011-09-30 15:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Dokument

2011-09-30 15:06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2011-09-30 12:52

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2011-08-25 07:53

Wynik przetargu na "Modernizację dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

W dniu 24.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-24 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012"

W dniu 23.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-12 14:53

Informacje o unieważnieniu przetargu niograniczonego pn.:" Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

Informacj o unieważnieniu przetargu niograniczoneg...

2011-08-08 09:36

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

Ogłoszenie  (24 KB)

2011-08-08 09:29

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Ma

Ogłoszenia  (40.6 KB)

2011-08-02 14:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:54

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowo - usługowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:30

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-13 07:47

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żychce.

zawiadomienie o wyborze oferty (107.9 KB)

2011-06-16 12:27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Żychcach

PRZETARG NIEOGRANICZONY "BUDOWA ŚWIETLICY...

2011-04-01 15:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Poniżej do pobrania wykaz nieruchomości przez...

2011-04-01 13:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:20

Ogłoszenie o sprzedaży działek w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zasobu n...

2011-04-01 13:08

Ogłoszenie ws. sprzedaży bezprzetargowej, obręb Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zas...

2010-11-16 15:13

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza II przetarg us...

2010-10-28 07:50

Informacja o wyniku przetargu na "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł"

Informacja o wyborze oferty: Informacja o wybor...

2010-10-19 09:34

Przetarg nieograniczony pn. : " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł. "

" Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długote...

2010-09-28 15:11

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 173/2

wynik- działka 173/2 (26.4 KB)

2010-09-28 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 1/50 i 1/51

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek...

2010-09-27 14:43

Informacja o wyniku przetargu na udzielenie kredytu bankowego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn....

2010-09-17 15:15

Przetarg nieograniczony pn.: " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł "

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2010-08-20 14:24

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

Ogłoszenie

2010-08-11 10:07

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2010-08-11 09:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 173/2

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2010-08-09 15:20

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 173/2

Dokument

2010-08-06 14:13

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ograniczonego na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 173/2 położonej w miejscowości Konarzyny

Dokument

2010-08-06 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej działek.

Dokument

2010-08-06 14:03

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej.

Dokument

2010-08-06 08:00

Prezetarg nieograniczony pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do guntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

 Ogłoszenie  Specyfikacja Istotnych W...

2010-07-05 15:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego

Dokument

2010-07-05 14:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:51

Wykaz nieruuchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obgraniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Dokument

2010-04-16 12:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do psrezdaży w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchomości pr...

2010-03-24 11:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sparzdaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2010-03-09 12:05

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny."

zawiadaomienie o wyborze (89 KB)

2010-01-28 13:55

Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. : " OChrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady."

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2010-01-12 10:49

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2009-12-03 14:22

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia w m. Zielona Huta

Dokument

2009-11-27 14:08

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, Gmina Konarzyny."

Ogłoszenie   (45 KB)

2009-11-18 11:08

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady , Gmina Konarzyny."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-10-30 13:46

Informacja o wyniku przertargu nieograniczonego n zadanie pn.: " Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

ogłoszenie (1 MB)

2009-10-19 12:19

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

 ogłoszenie (83 KB)

2009-10-10 09:49

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa wielkofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa...

2009-09-24 13:59

Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty na zadanie pn. :" Rozwój infrastruktury społeczno kulturalej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudowę parkingu w Konarzynach."

ogłoszenie (329.1 KB)

2009-09-14 11:35

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetrag ustny nieograniczony na najem pomieszczenia znajdującego się w budynku świetlicy w Zielonej Hucie.

Ogłoszenie

2009-09-09 08:48

Ogłoszenie o wyniku przetragu nieograniczonego na " Bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny".

Ogłoszenie  (29.1 KB)  

2009-09-08 12:53

Informacja o wyniku przetagu nieograniczonego na: "Modernizację drog transportu rolnego drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. Dz. nr: 107/3, 173, 200/16"

 ogłoszenie  (28.4 KB)

2009-08-31 09:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem - budynek Osrodka Zdrowia w Konarzynach

Wykaz Nieruchomości

2009-08-28 15:12

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudową parkingu w Konarzynach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-08-26 09:09

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    ...

2009-08-19 12:20

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego: - drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. dz. : 107/3, 173, 200/16

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-340-01/2009...

2009-08-17 07:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości

2009-05-25 10:52

Informacja o wyniku przetargu

informacja o wyniku przetargu z dnia 14 maja 2009...

2009-05-05 19:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem.

Dokument

2009-04-10 12:44

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny oglasza prztarg ustny...

2009-03-10 13:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-11-13 08:34

Informacja o wyniku przetargu

 Informacja o wyniku przetargu na najem pomie...

2008-10-28 13:07

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetarg...

2008-10-07 10:03

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2008-09-22 13:26

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Dokument

2008-09-09 11:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-22 14:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2008-08-21 08:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2008-08-20 08:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-14 12:50

Przetarg nieograniczony na przewóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Przetarg nieograniczony na przewóz uczni&oa...

2008-08-12 13:19

Unieważnienie przetargu na dowóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamó...

2008-07-29 14:22

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. N...

2008-07-28 09:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2008-07-21 14:58

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2007-10-10 14:35

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-09-25 14:47

Wynik przetargu z dnia 25 września 2007 r. na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho...

2007-08-21 14:59

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Dokument

2007-08-17 10:51

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2007-08-17 10:40

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-06-08 11:57

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

URZĄD GMINY W KONARZYNACH ul. Szkolna 7 tel. (0...

2007-03-22 08:11

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2007-03-05 14:23

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni w miejscowości Konarzyny

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2007-01-19 10:47

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2007-01-05 13:33

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2006-10-02 00:00

Przetarg na dzierżawę piwnicy

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dokument

2006-07-13 00:00

Przetarg niegraniczony na modernizację drogi gruntowej Konarzyny- Zielona Huta

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2006-07-06 00:00

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni

GMINA KONARZYNY  ul. Szkolna 7 89- 607...

2006-06-27 00:00

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia

Dokument

2006-06-27 00:00

Przetarg na remont szkoły

Przetarg na remont starej części szkoły w Konarzyn...

2006-02-22 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o równowartości kwoty poniżej 60.000 Euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonani...

2006-02-03 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Dokument Przetarg został unieważniony dnia 07....

2005-12-13 00:00

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dokument

2005-10-12 00:00

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia

Dokument

2005-09-05 00:00

Przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Konarzynach

Dokument

2005-08-25 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci

Dokument

2005-07-06 00:00

Przetarg na najem pomieszczenia

Dokument

2005-06-10 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem

2005-03-03 12:34

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny  Pr...