Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. : " OChrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady."

Data ogłoszenia: 2010-01-28 13:55
Termin składania ofert: 2010-01-28 13:55
Data zamknięcia: 2010-02-19 00:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaczniki do SIWZ

 

1. Budowa Kanalizacji  we wsi Ciecholewy i Konarzynki Osady:

projekt budowlany

operat wodnprawny

branża elektryczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

przedmiar robót

Rysunki:

PS 1

PS 2

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27

Rys. 28

 

2. Budowa kanalizacji we wsi Żychckie Osady.

projekt budowlany

projekt wykonawczy

przedmiar robót

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Rysunki:

Rys. Orientacja

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

 

Wzorcowe dokumenty do obsługi formalnej budowy i rozliczeń

protokół przyjęcia robót

rozliczenie robót

protokół odbioru technicznego

raport miesięczny Wykonawcy

protokół odbioru końcowego i przekazania  do eksploatacji  obiektu

protkół konieczności

powiadomienie

protokół Inspekcji Wykonanych Robót

wystąpienie wykonawcy

polecenie Inżyniera

 

Ogłoszenie w sprawie usystematyzowania rysunków dot.  sieci kanalizacyjnej we wsi Żychckie Osady

Spis rysunków

 

Usystematyzowane rysunki do projektu bydowlanego   :

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

Rys. 22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27

 

Rysunki do projektu wykonawczego:

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 20

Rys. 21

 

Zmiana treści SIWZ

 ogłoszenie

 SIWZ

 

Odpowiedz na pytania z dnia 02.02.2010 r.

 odpowiedz

 

Oświadczenie projektanta  w sprawie rysunków  w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym

  oświadczenie

 

Odpowiedz na pytanie z dnia 05.02.2010 r.

 odpowiedz

 

Odpowiedz na pytanie z dnia 05.02.2010 r.

 odpowiedz

 zał. do odpowiedzi - Kosztorys ślepy- kanalizacja Żychckie Osady

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2010-01-28 13:55
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2010-01-28 13:55
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2017-12-21 15:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 513