Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach

Data ogłoszenia: 2007-01-19 10:47
Termin składania ofert: 2007-01-19 10:47
Data zamknięcia: 2007-02-04 00:00

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach przy ul. Szkolnej 7, 89- 607 Konarzyny, pok. nr 4 w godzinach od 8.00 do 14.00

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania całości zamówienia: 31 maja 2007 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.), spełniający warunki określone w SIWZ.

Wadium nie jest wymagane.

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Oferty należy składać w pok. nr 4 Urzędu Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny do dnia 02.02.2007 do godz. 10.00

Załączniki do pobrania:
SIWZ
Przedmiar robót - Parter
Przedmiar robót - Piętro

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2007-01-19 10:47
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-01-19 10:47
Ostatnia zmiana: Zmiana Linków
Data ostaniej zmiany: 2017-12-20 14:04
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 437