Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rejestr zmian strony

Konkurs na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych

2018-12-14 08:36 - aktualizacja - zmienił: Barbara Rydygier
2018-12-28 13:44 - wynik oceny formalnej - zmienił: Barbara Rydygier
2018-12-28 13:46 - dodano listę kandydatów spełniających wymagania formalne - zmienił: Barbara Rydygier
2019-01-02 11:07 - dodano informację o wyniku - zmienił: Barbara Rydygier
2019-01-02 11:10 - dodano informację o wyniku - zmienił: Barbara Rydygier
2020-09-04 15:17 - aktualizacja danych - zmienił: Barbara Rydygier