Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kontrola NIK X/2012 r.

W październiku 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli w Gdańsku dokonała kontroli wykorzystania w latacha 2010 - 2012 (I półrocze) środków pochodzących  z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wystąpienia pokontrolne (3 MB)

Informacja w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych (240.3 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-15 10:53
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-15 10:53
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-22 15:56
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 515