Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXVIII/225/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czewrca 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/226/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/227/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/228/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/229/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/230/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/231/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/232/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVIII/233/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozabawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXVIII/234/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXVIII/235/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2018-07-09 09:47
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2018-07-09 09:52
Ostatnia zmiana: wprowadzono uchwały
Data ostaniej zmiany: 2018-07-09 11:35
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1119