Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kontrola RIO

Kontrola RIO 

W dniach od 1 lutego 2006 r. do 2 czerwca 2006 r. pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził kompleksową kontrolę w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Konarzyny.

Kontrolę przeprowadziła Pani Jolanta Lewandowska działając na podstawie upoważnienia Nr 16/06 z dnia 06.01.2006 r. Kontrolą objęto lata 2002-2005
protokol_z_kontroli.doc (1.04 MB)

 Wystąpienia pokontrolne (3.2 MB)

 Informacja Wójta Gminy o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych (560.8 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-15 10:49
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-15 10:49
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-22 15:17
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 519