Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Obwieszczenia archiwalne

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii kablowej 15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr 441 obręb Konarzyny, położonej we wsi Ciecholewy, gm. Konarzyny"
Obieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej - instalacji fotowolaticznej i infrastruktury technicznej dla potrzeb oświetlenia ciągu komunikacyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycj celu publicznego pn:"Budowa lini kablowej - instalacji fotowoltaicznej i infrastruktury technicznej dla potrzeb oświetlenia ciągu komunikacyjnego"y
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku zlokalizowanego na działkach nr 225, 224/1 i 223/3 obręb Konarzyny położonych przy ul. Szkolnej we wsi Konarzyny
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustelania lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 542/6 obręb Konarzyny , położonej we wsi Ciecholewy, gm Konarzyny
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku zlokalizowanego na działkach nr 225, 224/1 i 223/3 obręb Konarzyny, połozonych przy ul. Szkolnej we wsi Konarzyny, o garaże i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny o wydaniu w dniu 02.08.2011 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny o wydaniu w dniu 29.07.2011 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz przebudowie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta, gm. Konarzyny


2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.8.2016
Obwieszczenie o sprostowaniu do decyzji KBI.6733.5.2015
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej celu publicznego KBI.6733.3.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6433.4.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego KBI.6733.3.2015
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2015
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2015
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej celu publicznego nr KBI.6733.7.2014

3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej znak 6733.2.1.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego KBI.6733.6.2014
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego 6733.5.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego 6733.4.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.5.2014

4.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.3.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.4.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego 6733.2.2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2018-01-23 12:29
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2018-01-23 12:38
Ostatnia zmiana: poprawka linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-23 12:43
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 723