Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wzory formularzy podatkowych

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zostały przyjęte 17 listopada 2015 r. Uchwałą Nr IX/62/2016 Rady Gminy w Konarzynachoraz Uchwałą Nr X/86/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wzory formularzy do pobrania:

Do formularzy IN-1, IR-1, IŁ-1, IL-1 należy obowiązkowo dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ZGODA

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

- deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

- dane o nieruchomościach ZN-1/A

- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

- dane o współwłaścicielach i współposiadaczach nieruchomości ZN-1/C

 

PODATEK ROLNY:

- deklaracja na podatek rolny DR-1

- informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

- informacja w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego IŁ-1

- dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

- dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B

 

PODATEK LEŚNY:

- deklaracja na podatek leśny DL-1

- informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

- dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- wzór deklaracji DT-1

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2018-01-04 13:34
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2018-01-04 13:35
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 13:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 792