Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady, Żychckie Osady, gmina Konarzyny"

Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady, Żychckie Osady, gmina Konarzyny"

Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie
poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny”

Inwestycja zakładająca budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady. Powstanie 13.578,10 mb sieci kanalizacyjnej, 1.897,70 mb przyłączy kanalizacyjnych, 8 przepompowni ścieków i 2 lokalne, ponadto 235,00 mb przyłącza wodociągowego.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wartość inwestycji brutto: 2.702.501,48 zł

Dofinansowanie  z RPO WP: 1.317.400,14 zł

Pożyczka z WFOŚiGW: 90.000,00 zł

Środki własne Gminy Konarzyny: 1.295.101,34 zł

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 02:32
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 02:32
Liczba wyświetleń strony: 444