Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rozwój infrastruktury społeczno- kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo- jezdnego przy boisku rekreacyjno- sportowym i przebudowa parkingu w Konarzynach"

Rozwój infrastruktury społeczno- kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo- jezdnego przy boisku rekreacyjno- sportowym i przebudowa parkingu w Konarzynach" 

Projekt polegał na rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury o toalety oraz zaplecze gopodarcze oraz budowie ciągu pieszo- jednego przy boisku rekreacyjno- sportowym i parking w Konarzynach. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 341.576,10 zł

dofinansowanie PROW 2007- 2013: 145.976,00 zł

środki własne: 195.600,10 zł

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 02:30
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 02:31
Liczba wyświetleń strony: 395