Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie , obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.

  druk wniosku (59.3 KB)  
opis obiektu/pola biwakowego (87.4 KB)


Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie - 17,00 zł. / zgodnie z: cz.II, kol.2, pkt 21 załącznka do ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej; j.t. z 2012 r. poz. 1282)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

 Jednostka odpowiedzialna:
P. Krystyna Tyborska, pok. nr  5, 
Stanowisko ds. rolnictwa,
w godzinach pracy urzędu,
tel. (59) 8331011 wew. 37

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 02:06
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 02:07
Liczba wyświetleń strony: 435