Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej 

 

Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne  

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód,   metryka) oraz sposób oznakowania.

3. Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

4. Dowód opłaty podatku od psa.

5. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

 

Opłaty: 

Opłata skarbowa

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Konarzyny- pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

·       amerykański pit bull terrier,

·       pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

·       buldog amerykański,

·       dog argentyński,

·       pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

·       tosa inu,

·       rottweiler,

·       akbash dog,

·       anatolian karabash,

·       moskiewski stróżujący,

    ·       owczarek kaukaski.

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko ds rolnictwa

tel. 59 8331011     

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu , który wydał decyzję.

Do wniosku należy dołaczyć zgodę na przetwrazanie danych osobowych: ZGODA
 

 Druk wniosku do pobrania  (28 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 02:05
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 02:05
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 14:10
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 391