Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości 

 
Przygotowanie umów użyczenia

 

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o użyczenie nieruchomości winna złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty:
brak


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1.Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2.Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej, uzyskaniu zgody na taką formę przekazania.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielona jest w terminie 30 dni.
4.Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwianie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa
Tel.(59) 8331011

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:57
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:57
Liczba wyświetleń strony: 464