Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwo ulic

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

  

  

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek   ► druk do pobrania (815.1 KB)

2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej  w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna : 
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa
Tel.(59) 83 31011

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. poz. 125

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:52
Liczba wyświetleń strony: 479