Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podział nieruchomości- wstępny projekt podziału

Opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowymWymagane dokumenty :
1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału druk wniosku
2. Mapę z propozycją podziału nieruchomości i zagospodarowania.
3. Opis i położenie nieruchomości
4. Granice i oznaczenie proponowanych do wydzielenia działek gruntu
5. Linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku jeżeli przedmiotem podziału jest budynek.

Opłaty :
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny  w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. rolnictwa , tel. (59) 8331011

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:47
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:48
Liczba wyświetleń strony: 459