Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Działalność gospodarcza - wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie

Rejestracja działalności gospodarczej
 


Wniosek do pobrania

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( nowy wpis, zmiana wpisu, likwidacja, zawieszenie, wznowienie)
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - urząd statystyczny),
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy),

zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

WNIOSEK O WPIS JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT

Miejsce złożenia dokumentów:

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem)
listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do wniosku) podpisu,
elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki

Wytworzył: Jolanta Wielińska
Data wytworzenia: 2012-01-30 14:44
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:36
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-30 01:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 442