Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Możliwości finansowania inicjatyw lokalnych ze źródeł zewnętrznych

Możliwości finansowania inicjatyw lokalnych ze źródeł zewnętrznych 

WÓJT GMINY KONARZYNY

zaprasza na szkolenie

pn. „Możliwości finansowania inicjatyw lokalnych ze źródeł zewnętrznych”

które odbędzie się dnia 30 września 2008 r. o godz. 14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny

Zakres tematyczny szkolenia:

- wskazanie różnych źródeł finansowania inicjatyw lokalnych

- zasady finansowania projektów

- wzory wniosków

- przykładowe inicjatywy już zrealizowane

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, zrzeszeń, placówek kultury, twórców ludowych,
grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich, itp.

Optymalna wielkość grupy- 20 osób.

Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Gminy- Pani Barbara Rydygier, pok. nr 4,
nr tel. (059) 83 310 11. Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 29.09.2008 r. (poniedziałek).

Projekt finansowany z Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 00:52
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 00:52
Liczba wyświetleń strony: 408