Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego w ZSP

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego w ZSP 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

ogłasza konkurs

na stanowisko księgowego Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należą obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

· Prowadzenia rachunkowości jednostki.

· Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

· Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

· Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagania niezbędne:

· Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości i finansów.

· Trzyletni staż na stanowisku księgowego w jednostkach budżetowych.

· Biegła znajomość przepisów m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa budżetowa, ustawa prawo zamówień publicznych, wszystkie z aktami wykonawczymi, ustawa Karta Nauczyciela, inne potrzebne do zapewnienia prawidłowej obsługi finansowej.

· Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

· Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi m.in. Excel oraz program finanse DDJ, Płatnik

· Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.

· Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

· Odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie

· Kopie świadectw pracy.

· Oświadczenie o korzystanie z pełni praw publicznych.

· Oświadczenie o niekaralności.

· Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

· List motywacyjny

· Życiorys.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach lub pocztą na adres Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 12, 89 – 607 Konarzyny z dopiskiem na kopercie „Księgowy Zespołu Szkół Publicznych”, do dnia 03 października 2008 r.

Konarzyny, 18.09.2008 r.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 00:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 00:45
Liczba wyświetleń strony: 535