Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Gminna Ewidencja Zabytków

Wójt Gminy Konarzyny informuje o pozytywnym zaopiniowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Konarzyny przez Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

          Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Konarzyny składa się z 43 kart adresowych obiektów z terenu gminy, uwzględniających obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, obiekty wyznaczone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do ujęcia w Wojewódzkiej ewidewncji zabytków oraz obiekty wyznaczone przez Wójta Gminy Konarzyny.

         W załączniku znajduje się Gminna Ewidencji Zabytków Gminy Konarzyny. Zabytki te posiadają wartość historyczną, artystyczną lub naukową i są ważne dla wizerunku gminy i ich mieszkańców.

 

ZABYTKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW (70.9 KB)

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Konarzyny - aktulizacja 02.01.2018

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 00:13
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 00:14
Ostatnia zmiana: aktualizacj - Gminnej Ewidencji Zabytków
Data ostaniej zmiany: 2020-11-12 14:39
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 463