Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu Poziomy osiągnięte przez Gminę Konarzyny Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu

 

Poziomy osiągnięte przez Gminę Konarzyny

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 15:52
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 15:54
Liczba wyświetleń strony: 494