Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Konarzyny

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Konarzyny

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsce zagospodarownia odpadów

 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Konarzyny.

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. firmą wyłonioną w drodze przetargu, odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
w Nowym Dworze

 

wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej:

l.p. nr wpisu do rejestru działalności regulowanej data wpisu nazwa firmy, adres
1 2/2012 17.04.2012 zmiana 27.12.2012zmiana 18.02.2014  SITA PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044Gdańsk
2 3/2012 28.06.2012 "ZOM" Klawkowo Sp. z o.o.,  Klawkowo, ul. Kościerska 4 A 89-600, Chojnice
3 4/2012 05.10.2012 ELWOZ Sp. z o.o. oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340Sierakowice
4 5/2012 05.10.2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM"   Sp. z o.o., ul. Tczewska22, 83-200 Starogard Gdański
5 1/2013 12.12.2013 AGRO-POL Anna Kobus, Nieżychowice 47, 89-620Chojnice   
6 2/2014 28.04.2014 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.,  Nowy Dwór 35, 89-620Chojnice

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Zielona Huta, gm. Konarzyny
PSZOK prowadzi Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny tel. 59-8331011

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o. ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdańśki
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.,  Nowy Dwór 35, 89-620  Chojnice

Miejsce zagospodarownia odpadów

Informacja o miejscu zagospodarowania zebranych z terenu gminy Konarzyny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości

1.      RIPOK Nowy Dwór ( Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  Sp. z o.o.)
2.      RIPOK  Przechlewo – Kompostownia Odpadów w Przechlewie (zagospodarowanie odpadów zielonych)

 

W  przypadku gdy regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn wyznacza się następujące instalacje zastępcze:

a) dla RIPOK Nowy Dwór – RIPOK Sierżno i RIPOK Stary Las

b) dla RIPOK Przechlewo – RIPOK Sierżno

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 15:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 15:52
Liczba wyświetleń strony: 452