Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2009

Obwieszczenie Nr 7331/1/2009 z dnia 12.11.2009 r. w sparwie sprostowania omyłki pisarskiej Żychckie Osady 

Postanowienie Nr 7331-1/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Żychckie Osady 

Obwieszczenie Nr 7331-2/2009 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej Ciecholewy 

Postanowienie nr 7331-2/09 z dnia 12.11.2009 r. sprostowania omyłki pisarskiej Ciecholewy 

Wniosek o uchylenie decyzji Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 listopada 2005r. znak Oś 7624-01/05 oraz z dnia 28 grudnia 2007 r . znak Oś 7624-02/07/08 

Wniosek o uchylenie decyzji Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 grudnia 2005 r znak Oś 7624/03/05 oraz decyzji z dnia 15 stycznia 008 nr. znak Oś 7624-01/07/08 

Decyzja Wójta Gminy Konarzyny w sprawie uchylenia za zgodą stron swojej decyzji z dnia 8 grudnia 2005 r. znak Oś 7624/03/05 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwziecia pn:" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami ścieków w miejscowości Ciecholewy i Konarzynki Osady" oraz decyzję Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2008r. znak 7624-01/07/08 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 grudnia 2005r. znak Oś 7624/03/05 .

Decyzja Wójta Gminy Konarzyny w sprawie uchylenia za zgodą stron stron swojej decyzji z dnia 15 listopada 2005 r. znak Oś 7624-01/05 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : " Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Żychckie Osady  " planowanego do realizacji przez Gmine Konarzyny  oraz  decyzję Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2007 r. znak Oś 7624-02/07/08 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 listopada 2005r. znak Oś 7624-01/05.

Decyzja  Wójta Gminy Konarzyny nr 7331-2/09  z dnia 11 maja 2009 w sprawie stwierdzenia braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ciecholewy, Konarzynki Osady Gmina Konarzyny"

Postanowienie Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 6 maja 2009 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ciecholewy, Konarzynki Osady Gmina Konarzyny"

Obwieszczenie Wójta Gminy KonarzyNr 7331-2/09 w sprawie wydania decyzji nr 7331-2/09o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwziecia  polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Ciecholewy, Konarzynki Osady Gmina Konarzyny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny nr 7331-2/09 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wydania postanowienia nr 7331-2/09 dla przedsięwziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Ciecholewy, Konarzynki Osady Gmina Konarzyny.

Postanowienie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. : Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żychckie Osady Gmina Konarzyny.

Decyzja Wójta Gminy Konarzynyz nr 7331-1/09 z dnia 11 maja 2009 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowęsieci kanalizacyjnej w miejscowości Żychckie Osady Gmina Konarzyny"

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 7331-1/09 z dnia 11 maja 2009w sprawie wydania decyzji nr 7331-1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Żychckie Osady. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny nr 7331-1/09 z dnia 6 maja 2009 w sprawie wydania postanowienia nr 7331-1/09 dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Żychckie Osady.

Postanowienie Starosty Chojnickiego w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko polegajacego na budowie sieci analizacyjnej w miejscowości Żychckie Osady , gm. Konarzyny.  

Obiweszczenie Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25.03.2009 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwaqrunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowści Żychckie Osady gm. Konarzyny." (81 KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 25.03.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciecholewy i Konarzynki Osady gm. Konarzyny" (82 KB)

Zawiadomiwnie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla miejscowości Żychckie Osady. (104.5 KB)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla miejscowości Ciecholewy i Konarzynki Osady . (118 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 15:18
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 15:30
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:54
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 568