Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Zielona Chocina realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 2335, 2349, 2348, 2347, 2338, 2339, 2323/1
Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegona budowie drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Zielona Chocina.
Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie informacji o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej komory malarskiej osoniętej wiatą na działce nr 477/5, obręb Konarzyny, m. Konarzyny
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6220.1.2012 z dnia 22.08.2012 r. określającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej komory malarskiej osłoniętej wiatą na działce nr 477/5, obręb Konarzyny, m. Konarzyny.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kontenerowej komory malarskiej osłoniętej wiatą na działce nr 477/5 obręb Konarzyny, m. Konarzyny.  
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim. (511 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 14:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 14:56
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 520