Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zielona Huta" (698.9 KB)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew.   
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7220.1.2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew
Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzezczenica - Konarzyny na odc. DW 212 dł ok. 2,0 km oraz drogi nr 1750G Kiełpin Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dl. ok 0,350 km (59.8 KB)
obwieszczenie o wydaniu postanowienia  o braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica - Konarzyny na odcinku Konarzyny  - DW 212 dło ok 2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dł. ok. 0,350 m (52.2 KB)
Obwieszczenie (784.6 KB) o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa w Żychcach ob. Zielona Huta
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 197 i 500 obręb Zielona Chocina (190.9 KB)
Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 197 i 500 obręb geodezyjny Zielona Chocina (789.7 KB)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. :"Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonej Hucie na terenie nieruchomości oznaczonej jako część działki 72/1, stanowiącej własność Gminy Konarzyny"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica - Konarzyny na odcinku Konarzyny - DW 212 dł. ok 2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin - Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dł. ok 0,350 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Konarzyny (dz. nr 107/5, 236, 235, 107/1, 427/3, 234/3, 234/5, 233, 231, 230 ,228, 229, 480, 501, 467, 367 341, 381/10, 352, 342, 344/2, 347, 351, 366, 381/1, 381/2, 335/2, 377, 376, 378, 334, 379, 332 obręb Konarzyny)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 2361/7 o. Zielona Chocina (176.6 KB)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew na działce nr 2361/7 o. Zielona Chocina (158.4 KB)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 500 o. Zielona Chocina (175.8 KB)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 500 o. Zielona Chocina (146.9 KB)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 27 drzew rosnących przy drodze powiatowej 2512G Rzeczenica-Konarzyny na działkach nr 379, 381/2,501,107/1 o. Konarzyny (148.7 KB)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzew na działce nr 2 w obrębie Zielona Huta
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr459 w obrębie geodezyjnym Konarzyny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 14:36
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 14:50
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:56
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 533