Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kwalifikacja wojskowa

Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Gminy Konarzyny ul.Szkolna 7, I piętro, pok.nr 5    tel. /059/8331011/wew.35, fax /059/8331011,

e-mail: ug@konarzyny.pl

Sposób załatwienia sprawy:

        Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznyc   i Administracji oraz Obrony Narodowej  podlegają mężczyźni urodzeni w latach 1986-1991, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz mężczyźni i kobiety urodzeni w 1992 roku

     Określenie przydatności do   służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej.

Wymagane dokumenty:

    Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument tożsamości

    Dokumenty lekarskie dot. stanu zdrowia poborowego

     Małoletni ochotnik musi przedłożyć oświadczenie rodziców o braku sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej.

    fotografia o wym.3x4 cm bez nakrycia głowy

   Dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje

     

Opłaty:

                                   Nie pobiera się.

 Termin i sposób załatwienia:

                                               Niezwłocznie w dniu stawienia do   kwalifikacji.

Uwagi:

      Mężczyźni, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie są zobowiązani to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 

    Podstawa prawna:                  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w

                                                w 2011 roku.

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:43
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:44
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2017-12-29 20:19
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 408