Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wydawanie decyzji w sprawie uznania poborowego, żołnierza służby zasadniczej lub zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wydawanie decyzji w sprawie uznania poborowego, żołnierza służby zasadniczej lub zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Konarzyny ul.Szkolna 7,

I piętro, pok.nr 5   

tel. /059/8331011/,wew.35

fax /059/8331011,

e-mail: ug@konarzyny.pl                                            

Sposób załatwienia sprawy:

-        Podanie o wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego , żołnierza służby zasadniczej lub zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

-        Wydanie decyzji w spr. uznania poborowego żołnierza za  posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:

-        Podanie o wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego, żołnierza służby zasadniczej lub zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

-        Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej

-         Karta powołania do czynnej służby wojskowej/w przypadku poborowego/

-        odpis skrócony aktu małżeństwa

-        odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci/

-        zaświadczenie o wys. dochodu miesięcznego członków rodziny /np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z Biura Pracy o wys. zasiłku/

-        oświadczenie członka rodziny o braku dochodu /w przypadku własnych źródeł dochodu/

-        dowód osobisty członka rodziny /do wglądu/

Opłaty:

                                                           Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Uwagi:

Za członków pozostających na wyłącznym utrzymaniu uznaje się: żonę, dzieci, rodziców oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany dochód jest niższy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia  do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny

Podstawa prawna:     art.128-128d ustawy z 21.11.1967r. /Dz.U.z 2002 Nr 21                      poz.205 z późn.zm./ oraz Dz.U.z 2004r. Nr 180 poz.1857/  

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:38
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:39
Liczba wyświetleń strony: 389