Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

Kwalifikację wojskową osób podlegających ,zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze gminy Konarzyny przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 w okresie od dnia 01.03.2010r.do 06.04.2010r. codziennie ,z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.oo do 14.oo
Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed Wójtem, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

 Dokumenty niezbędne przy kwalifikacji wojskowej (197.8 KB)

 Przebieg kwalifikacji wojskowej (215.5 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:34
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:35
Liczba wyświetleń strony: 414