Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypałacenia świadczeń pieniężnych rekompensujacych utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Konarzyny ul.Szkolna 7, I piętro, pok.nr 5    tel. /059/8331011/wew.35, fax /059/8331011,

e-mail: ug@konarzyny.pl

Sposób załatwienia sprawy:

      Podanie o wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe składa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń

Wymagane dokumenty:

     Podanie o wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących wynagrodzenie utracone. Wniosek powinien zawierać wskazanie formy przekazania świadczenia/ nr konta lub adnotacje o wypłaceniu kwoty w kasie urzędu/

     Zaświadczenie o utraconych zarobkach

     Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych

Opłaty:

                                                              Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

Wypłata następuje w terminie nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny.

Podstawa prawna:

Art.99-108 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP /Dz.U.z 2002 Nr 21 poz.205 z poźn.zm. oraz Dz.U.Nr 13 z 2000r. poz.155/

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:23
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:24
Liczba wyświetleń strony: 451