Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Zagrożenia biologiczne i chemiczne

Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć, gdy nastapi uwolnienie do środowiska niebezpiecznych ilości substancji toksycznych. Narażony możesz być na działanie tych substancji toksycznych poprzez:

wdychanie ich
spożywanie skażonego jedzenia, wody lub lekarstw
dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zobaczyć lub wyczuć niczego nietypowego. W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci odpowiednie instrukcje.
Możesz zostać poproszony o ewakuowanie się, udanie na wyżej położony obszar, ustawienie się pod wiatr, pozostanie w mieszkaniu lub udanie w wyznaczone miejsce.
Możesz również znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Gdy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych - natychmiast poinformuj służby medyczne, opuść to miejsce i szukaj pomocy lekarskiej.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:20
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:20
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-29 13:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 431