Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Dnia 17 lutego 2017 r. Rada Gminy w Konarzynach podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Uchwałę tę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Konarzyny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konarzyny.


Projekt dostosowania  sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego- Uchwała Nr XVIII/148/2017

Wytworzył: Karolina Brożyna
Data wytworzenia: 2017-02-17 14:08
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-02-17 14:20
Liczba wyświetleń strony: 473