Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gosp. rolnego

I. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI I POSIADANIU/NIE POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi 17,00 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia w sprawach:

- zatrudnienia, świadczeń socjalnych
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia

 

II. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODZIE Z GOSPODARSTWA

Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi 17,00 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia w sprawach:

- ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia

 

III. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi 21,00 zł

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego:

wniosek_o_wydanie_zasw._o_posiadaniu_gosp._rolnego..doc (20.00 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:30
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:31
Ostatnia zmiana: aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2020-01-08 12:02
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 452