Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2003

Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2003 

Podatek od nieruchomości

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12..2002 r.

[icon]  urgIII-8-2002.doc (181.50 KB)

Wzory formularzy podatkowych przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-7-2002.doc (869.83 KB)

Podatek rolny

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-9-2002.doc (42.00 KB)

Podatek od posiadania psów

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-10-2002.doc (41.00 KB) 

   Opłata targowa

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-11-2002.doc (40.50 KB)

Taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-12-2002.doc (45.50 KB)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 03.10.2003 r.

[icon]  urgVIII-45-2003.doc (308.50 KB)

Odpłatność za przedszkole

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.12.2002 r.

[icon]  urgIII-13-2002.doc (41.00 KB)

Stawki najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 25.04.2003 r.

[icon]  urgV-30-2003.doc (84.00 KB)

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Kaźmierczak, pok. nr 4, nr tel. (059) 8331011

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:05
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:06
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:08
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 450