Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2004

Podatki i opłaty obowiązujące w roku 2004 

Podatek od środków transportowych

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 05.12.2003 r.

[icon]  urgIX-48-2003.doc (110.00 KB)

Podatek rolny

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 05.12.2003 r.

[icon]  urgIX-49-2003.doc (49.00 KB)

Odpłatność za przedszkole

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 05.12.2003 r.

[icon]  urgIX-50-2003.doc (39.00 KB)

Teryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 05.12.2003 r.

[icon]  urgIX-51-2003.doc (50.00 KB)

Opłata administracyjna

przyjęto Uchwała Rady Gminy w dniu 05.12.2003 r.

[icon]  urgIX-52-2003.doc (43.50 KB)

Usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 28.04.2004 r.

[icon]  urgXII-72-2004.doc (111.50 KB)

Mnimalne stawki najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 13.09.2004 r.

[icon]  urgXIV-85-2004.doc (90.50 KB)

Pozostałe stawki podatku i opłat lokalnych obwiązują zdgodnie z uchwałami z roku poprzedniego.

Bliższych informacji o stawkach podatków i opłat  udziela Pani Iwona Kaźmierczak, nr tel. (059) 8331011

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:04
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:05
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:03
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 505