Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2005

Podatki i opłaty obowiązujące w roku 2005 

Podatek rolny

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-87-2004.doc (46.00 KB)

Podatek od nieruchomości

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-88-2004.doc (70.00 KB)

Wzory formularzy podatku od nieruchomości

przyjęto uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-93-2004.doc (185.50 KB)

Podatek od środków transportowych

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-89-2004.doc (125.50 KB)

Podatek od posiadania psów

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-90-2004.doc (42.00 KB)

Odpłatność za przedszkole

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-91-2004.doc (41.00 KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-92-2004.doc (60.00 KB)

Opłata targowa

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-94-2004.doc (45.50 KB)

Minimalne stawki najmu pomieszczeń stanowiących własność gminy

przyjęto Uchwałą Rady Gminy w dniu 01.12.2004 r.

[icon]  urgXV-95-2004.doc (38.00 KB)

Bliższych informacji udziela pani Iwona Kaźmierczak, pok. nr 4, nr tel. (059) 8331011

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:03
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:04
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:02
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 469