Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2010

Podatki i opłaty 2010 r. 

1.  Podatek od nieruchomości (1.5 MB) (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 164, poz. 3125)

2.  Opłata targowa (79.8 KB) ,     zmiana uchwały o opłacie targowej (49.3 KB)

 3. Podatek rolny na podstawie stawki urzędowej, tj. 34,10 zł za 1 q żyta (M.P. z 26.10.2009 r. Nr 68, poz. 886) wynosi:

a) dla podatnika będącego właścicielem gospodarstwa rolnego - 85,25 zł/ha przeliczeniowy;

b) dla podatnika nie będącego właścicielem gospodarstwa rolnego - 170,50 zł/ha fizyczny

4. Podatek leśny na podstawie stawki urzędowej, tj. 136,54 zł/m3 drewna (M.P. z 30.10.2009 r. Nr 69, poz. 896) wynosi 30,04 zł/ha fizyczny lasu powyżej 40 lat

5.  Podatek od środków transportowych (1.1 MB) (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 04.01.2010 r. Nr 1, poz. 2)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:55
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:56
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:54
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 451