Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2011

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (102.6 KB)

Podatki i opłaty obowiązujące od 01.01.2011 r. 

Podatki i opłaty obowiazujące od 01.01.2011 r.

1.  Podatek od nieruchomości (552.7 KB) -  zmiana do uchwały Nr XXXII/228/2010 (76.6 KB)

2.  Podatek rolny (254.5 KB)

3. Podatek leśny: w 2011 r. obowiązuje stawka urzędowa na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.. Wyliczenie stawki podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat 154,65 zł x 0,22 = 34,023 zł

4.  Podatek od środków transportowych (1.1 MB) - w 2011 r. obowiązują stawki zgodnie z uchwałą Nr  XXVI/185/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30.11.2009 r.

5.  Opłata targowa (332.6 KB)

6.  Inkasenci do poboru podatków (66.7 KB)

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:52
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:54
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:53
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 552