Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2012

1. Podatek od nieruchomości - Uchwała Nr XI/66/2011 r. Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011 r. (527.7 KB)

2. Podatek rolny - Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011 r. (264 KB)

3. Podatek od środków transportowych - Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011 r. (881.1 KB)

4. Podatek leśny: w 2012 r. obowiązuje stawka urzędowa na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Wyliczenie stawki podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat 186,68 zł x 0,22 = 41,0696 zł

5. Opłata targowa (332.6 KB)

6. Inkasenci do poboru podatków  (66.7 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:52
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:52
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 525