Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2013

Podatki i opłaty obowiązujące od 01.01.2013 r.

Podatek rolny - Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r. (63 KB)

Podatek od nieruchomości - Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r.  (66 KB)

Podatek od środków transportowych - Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 listopada 2011 r.  (881.1 KB)

Podatek leśny: w 2013 r. obowiązuje stawka urzędowa na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Wyliczenie stawki podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat 186,42 zł x 0,22 = 41,0124 zł

Opłata targowa - Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r.  (64.1 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:50
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:51
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:50
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 604