Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty 2015

Podatki i opłaty obowiązujące od 01.01.2014 r.

Podatek rolny, zgodnie z Zarządzeniem nr 140/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2002 r. (Dz. Urz. Nr 62, poz. 1443)  Gmina Konarzyny należy do IV okręgu podatkowego - Uchwała Nr XXV/194/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013 r. (124.6 KB)

Podatek od nieruchomości - Uchwała Nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013 r. (131.8 KB)

Podatek od środków transportowych - Uchwała Nr XXXII/255/2014 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 6 listopada 2014 r.  (104.9 KB)

Podatek leśny: w 2015 r. obowiązuje stawka urzędowa na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Wyliczenie stawki podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat 188,85 zł x 0,22 = 41,55 zł

Opłata targowa - Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012 r.  (64.1 KB)

Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały o opłacie targowej
 (130.6 KB)

 

Podatki należy wpłacać na konto:

 

Urząd Gminy Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny

Nr rachunku: 61 9321 0001 0020 6226 2000 0010

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:48
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:49
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:47
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 668