Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone  w ustawie

 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Uchwała Nr X/85/2015 o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż okreśłone w ustawie

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

 

PODATEK ROLNY

Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

Wyliczenie stawki podatku rolnego:

- dla rolników za 1 ha przeliczeniowy 50 zł x 2,5 q = 125 zł

- dla posiadaczy użytków rolnych, którzy nie są rolnikami za 1 ha fizyczny 50 zł x 5 q = 250 zł

 

PODATEK LEŚNY

W 2016 r. obowiązuje stawka zgodna z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2015 r. wynosi 191,77 zł/m3

Wyliczenie stawki podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat 191,77 zł x 0,22 = 42,19 zł

 

OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr IX/66/2015 w sprawie opłaty targowej

 

OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI

Uchwała Nr IX/67/2015  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:46
Ostatnia zmiana: aktualizacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 19:43
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 478