Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Informacje ogólne

Skarbnik

 

 

Imię i Nazwisko: Jolanta Kujawska
Stanowisko: Skarbnik Gminy Konarzyny
Telefon: 059 833-10-11 lub 59 833-10-08, wew. 34
e-mail: ug@konarzyny.pl
Godziny przyjęć interesantów: 7.30- 15.30

 

Od dnia 01.12.2016 r. do dnia 23.06.2017 r. pełniącą obowiązki skarbnika gminy Konarzyny była pani Anna Kin


Kompetencje Skarbnika 

Do zadań skarbnika należy:

1. kierowanie pracą referatu księgowości, podatków i opłat,
2. opracowanie projektu budżetu gminy oraz nadzorowanie i kontrola jego realizacji,
3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
4. akceptowanie wniosków o zaangażowanie środków budżetowych,
5.opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy
i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
7. kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołeckich,
8. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,
9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-12-28 10:10
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-12-28 10:10
Ostatnia zmiana: dodano nr wewnętrzny
Data ostaniej zmiany: 2018-03-16 08:10
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1001