Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Strategia Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2020

Uchwałą Nr XXXI/247/2014 w dniu 10 paździewrnika 2014 r. Rada Gminy w Konarzynach przyjęła Strategię Rozowju Gminy Konarzyny do roku 2020. Dokument do pobrania:

strategia (4.3 MB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:25
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:26
Liczba wyświetleń strony: 513