Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wykaz aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

 

 

1. Uchwała Nr XVI/99/96 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 kwietnia 1996 r. W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska odpadów komunalnych stałych w m. Zielona Huta dz. nr 72/1 ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 20, poz. 75 z dn. 5.06.1996 r.)
2. Uchwała Nr XVII/110/96 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 sierpnia 1996 r. W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z możliwością projektowania rzemiosła nieuciążliwego, usług nieuciążliwych i handlu we wsi Konarzyny dz. nr 453 i cz. dz. nr 457 (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 34, poz. 112                  z dn. 07.11.1996 r.)
3. Uchwała Nr XXII/142/97 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 11 sierpnia 1997 r. W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy lotniskowej w m. Parszczenica  cz. dz. nr 389 ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego  Nr 2 poz. 4 i 5 z 20 stycznia 1998 r.)
4. Uchwała Nr XXIII/150/97 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 września 1997r. W sprawie zmiany w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Konarzyny zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/73/92 Rady Gminy Konarzyny z dnia 29 maja 1992 r. W obrębie geodezyjnym Kiełpin. ( publikacja Dziennik Urzędowy   Nr 30 poz. 197 z dnia 25 listopada 1997r.)
5. Uchwała Nr XII/78/2000 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 24 lutego 2000r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową – działka nr 401/1 w Zielonej Chocinie gm. Konarzyny ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego                   Nr 60 poz. 375 z dnia 19 czerwca 2000 r.)
6. Uchwała Nr XV/96/2000 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 czerwca 2000r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i urządzenia produkcji gospodarki rolnej zwierzęcej działki nr 427/2 i części działki nr 429 w Konarzynach ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego r 3 poz. 15 z dnia 15.01.2001r.)
7. Uchwała Nr XX/134/2001 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 marca 2001r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-produkcyjną części działki nr 520 we wsi Konarzynki gm. Konarzyny ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 38 poz. 402 z dnia 14 maja 2001r.)
8. Uchwała Nr V/29/2003 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 kwietnia 2003r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń turystycznych i rekreacyjno-sportowych wraz z zielenią towarzyszącą działek nr 403, 404 we wsi Ciecholewy gm. Konarzyny ( publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 110 poz. 1982 z dnia 22 września 2003r.)
9. Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń w rejonie ulic Parkowej, Szerokiej i Lotniczej w obrębie Konarzyny i obrębie Zielona Huta gm. Konarzyny (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 113, poz. 2708 z dnia 22 października 2008 r.)

10. Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno – usługową, usługi sportu i parking we wsi Konarzyny gm. Konarzyny (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28stycznia 2013 r. , poz. 597)
11. Uchwała Nr XXII/183/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19.09.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parszczenica dla działki nr 389/9 obręb geodezyjny Zielona Chocina gm. Konarzyny (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 26.10.2017 r. poz. 3668)

 

 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 09:14
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 09:20
Ostatnia zmiana: wprowadzono zmiany
Data ostaniej zmiany: 2018-04-13 09:17
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 649