Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (133.4 KB)

Rejestr- wersja elektroniczna

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konarzyny, prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Sposób udostępniania danych:

- otwarty bezpłatny dostęp do zawartości  rejestru poprzez stronę BIP;

- wydanie na wniosek odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej instytucji kultury;

bezpłatne przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu (pokój nr 2) w godzinach od 730 do 1530.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od kazdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Odpis może być pełny, zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w ksiedze rejestrowej, lub skrócony - zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 08:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 08:45
Ostatnia zmiana: aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2021-05-26 11:19
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 583