Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

ARCHIWUM - Ogłoszenia

1.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego
Warsztaty 26.04.2017 r.
Zaproszenie na warsztaty w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020
Ogłoszenie o szkoleniu
Informacja o wynikach naboru
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Nabór na stanowisko księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konarzynach
Informacja o Programie POPŻ 2016
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne
zaproszenie na szkolenie
Nabór na pracownika socjalnego
ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Ogłoszenie o wyniku naboru
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Wynik konkursu- Asystent rodziny
Wyniki oceny formalnej- asystent rodziny
Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny
Informacja o wynikach IV naboru

3.

Ogłoszenie o naborze
Informacja o wynikach III naboru 
Ogłoszenie o naborze
Informacja o wynikach II naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Ogłoszenie o drugim naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Informacja o wynikach naboru
Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na świadczenie specjalistyczne
Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu szycia
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu garncarstwa

4. 

Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację kursu "Kucharz małej gastronomii"
Zaproszenie do złożenia oferty
Zapytanie o ofertę- kurs komputerowy z obsługą internetu
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację warsztatów z aktywizacji zawodowej
Zapytanie o ofertę-warsztaty z aktywizacji zawodowej 
Ogłoszenie o zakończeniu warsztatów psychologicznych
Wynik wyboru oferty na realizację warsztatów psychologicznych
Zapytanie o ofertę- warsztaty psychologiczne
Nabór do projektu "Lepszy Start"
IV edycja projektu systemowego "Lepszy Start"

5. 

Ogłoszenie o zakończeniu projektu systemowego "Lepszy start" 
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację kursu stylizacji i wizażu
Zaproszenie do składania ofert na realizację kursu stylizacji i wizażu. 
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację kursu stylizacji paznokci.
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację warsztatów psychologicznych realizowanych w ramach projektu "LEPSZY START"
Zapytanie o ofertę- warsztaty psychologiczne realizowane w ramach projektu "Lepszy start". 
Zapytanie o ofertę- kurs stylizacji paznokci realizowany w ramach projektu "Lepszy start".
Ogłoszenie o zakończeniu kursu bukieciarstwa realizowanego w ramach projektu "Lepszy start".
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację kursu bukieciarstwa
Zaproszenie do składania ofert na realizację kursu bukieciarstwa w ramach projektu "Lepszy start"

6. 

Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację konkursu bukieciarstwa i aktywizacji zawodowej
Kurs bukieciarstwa i warsztaty aktywizacji zawodowej
Ogłoszenie o zakończeniu kursu obsługi kas fiskalnych
Ogłoszenie o realizacji kursu zawodowego- obsługa kas fiskalnych
Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację kursu obsługi kas fiskalnych
Ogłoszenie o zakończeniu warsztatów aktywizacji zawodowej
Zapytanie o ofertę - kurs obsługi kas fiskalnych
Informacja o wyniku wyboru oferty
Ogłoszenie o zakończeniu warsztatów psychologicznych
Zapytanie o ofertę - warsztaty z aktywizacji zawodowej.

7.

Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację warsztatów psychologicznych
Zapytanie ofertowe- warsztaty psychologiczne
Ogłoszenie o realizacji trzeciej edycji projektu : " LEPSZY START"
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zakończeniu realizacji projektu systemowego "Lepszy Start" 
Informacja o zakońceniu kursu opieki dla osób starszych i dzieci 
Ogłoszenie o realizacji kursu opiekunki osób starszych i dziecka
Ogłoszenie o zakończeniu kursu szycia
Ogłoszenie o realizacji kursu szycia
Ogłoszenie o zakończeniu warsztatów w ramach projektu "Lepszy start"
Ogłoszenie o realizacji warsztatów z aktywizacji zawodowej. 

8.

Ogłoszenie o warsztatach psychospołecznych
Spotkanie organizacyjne ws. projektu "Lepszy Start"
Ogłoszenie o zakończeniu I edycji projektu "Lepszy Start"
Ogłoszenie o zakończeniu szkolenia z doradcą zawodowym
Ogłoszenie o realizacji szkolenia z doradcą zawodowym
Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia z doradcą zawodowym w zakresie przygotowania i redagowania pism aplikacyjnych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. 
Informacja o zakończeniu szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu prowadzonego w ramach projektu " Lepszy Start" 
Informacja Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej o szkoleniu z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu, które reaklizowane jest z Programu " LEPSZY START" w ramach POKL 
Ogłoszenie o zakończeniu warsztatów psychologicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach w ramach projektu " Lepszy start" 
Ogłoszenie o realizacji warsztatów psychologicznych - program " Lepszy Start" w ramach POKL Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnanie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

9.

Informacja o odbytym spotkaniu dnia 29.07.2009 r z uczestnikami projektu " Lepszy start" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
Informacja o spotkaniu organizacyjnym dotyczacym realizacji projektu " Lepszy Start" w ramach POKL Piorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego

 

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2013-06-26 21:49
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-28 21:51
Ostatnia zmiana: Edycja Artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-01-18 14:59
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 961