Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Informacje ogólne GOPS

Krystyna Rudnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r.

Adres: ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny

Telefon: (059) 8331104
e-mail: gops@konarzyny.pl
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE:

30 dni od powołania

oświadczenie majątkowe za rok 2020

na dzień odwołania ze stanowisko pełniącej obowiązki kierownika 31.12.2021 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Eliza Szczesna, e-mail: iodo@konarzyny.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: klauzula

Jakub Frankenstein po. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach od dnia 31.05.2013 r. od dnia 12.08.2013 r. 

od dnia 13.08.2013 do 30.04.2020 r. pełnił funkcję Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe za rok 2015

Oświadczenie majątkowe za rok 2016

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe za rok 2018

Oświadczenie majątkowe za rok 2019

na dzień odwołania ze stanowiska 30.04.2020

Od dnia 9 grudnia 2016 r. osobą upoważnioną do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Konarzyny jest pani Krystyna Rudnik

Oświadczenie majątkowe złożone 30 dni od powołania

Oświadczenie majątkowe za rok 2016

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe za rok 2018

Oświadczenie majątkowe za rok 2019

 

 

 

 

 Modrzejewska Danuta- kierownik GOPS w okresie od 14.07.1990 r. do 29.05.2013 r.

 

Kompetencje kierownika GOPS:

1) Do kompetencji kierownika należą sprawy ogólne kierownictwa i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań Ośrodka oraz reprezentowania na zewnątrz.

2) Wykonywanie decyzji administracyjnych i instrukcji.

3) Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad pozostałymi pracownikami.

4) Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność:

- za prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z zakresu działania Ośrodka.

- jest bezpośrednio przełożonym służbowym pracownika Ośrodka i czuwa nad przestrzeganiem przez pracownika dyscypliny pracy, oraz ochronie tajemnicy państwowej i
służbowej.

5) Do ostatecznej aprobaty kierownika zastrzega się:

- korespondencję kierowaną do samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej w województwie,

- odpowiedzi na skargi kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2022-01-04 14:25
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-28 21:36
Ostatnia zmiana: wprowadzenie danych
Data ostaniej zmiany: 2022-01-04 14:25
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1447