Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 41/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 40/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 39/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 38/2003 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2004

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 37/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 36/2003 w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reag

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 35/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 34/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 33/2003 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywan

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 32/2003 w sprawie regulaminu organizacyjnego UG Konarzyny

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 31/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 30/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny nr 29/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 28/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 27/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 25/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Koanrzyny Nr 24/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r

Zarzadzenie Wójta Gminy Knarzyny Nr 23/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 22/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetarg

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 21/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 20/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r

Zarządzenie WÓjta Gminy Konarzyny Nr 19/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 18/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 17/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 16/2003 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 15/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Zarządzenie Wójta Gmny Konarzyny Nr 14/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny nr 13/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 12/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 11/2003 w sprawie ustalenia odpłatności za wypożyczenie sprzętu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 10/2003 w sprawie powołania składu Komisji Obwodowej do spraw

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2003 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 7/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 6/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 5/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 4/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 3/2003 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 2/2003 w sprawie powołania członka GKRPA

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny Nr 1/2003 

 

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2005-02-28 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2005-02-28 00:00
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-17 01:05
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 843